มรณภาพแล้ว!!! เกจิวัดดังเมืองมุกดาหาร “หลวงตายอด” ด้วยวัย 85 ปี ลูกศิษย์แห่อาลัย

สิ้นแล้วอีกหนึ่งเกจิดังมุกดาหาร หลวงตายอด โดยผู้ใช้เฟสบุ๊ก เพจเจ้อ้อม ดีพร้อมบริขารธุดงค์ มุกดาหาร ได้โพสต์ว่า สิ้นแล้วเกจิมุกดาหาร หลวงตายอด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลาประมาณ 13.59 น.พระราชมุกดาหารคณี (ยอด ยสชาโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง ได้ถึงแก่มรณะภาพด้วยโรคชราโดยอาการสงบ ณ โรงพยาบาลมุกดาหาร สิริอายุ 85 ปี (65 พรรษา)

พระราชมุกดาหารคณี (ยอด ยสชาโต) หรือหลวงตายอด มีนามเดิมว่ายอด บรรเทิงใจ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2475 เป็นพระที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดและอบรมสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกา เด็ก,เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของศิษยานุศิษย์มาถึงปัจจุบัน

ขอขอบคุณ เพจเจ้อ้อม ดีพร้อมบริขารธุดงค์ มุกดาหาร